1. Есенберлин І. Аққу құстар қуанышы [Мәтін] : роман / Есенберлин І. - Алматы : Көшпенділер, 2003. - 256 б.

2. Есенберлин І. Алтын құс [Мәтін] : Роман / Есенберлин І. - Алматы : Көшпенділер, 2002. - 240 б.

3. Есенберлин І. Алтын орда [Мәтін] / Есенберлин І. - Алматы : І.Есенберлин атындағы қор, 1999. - 528 б.

4. Есенберлин І. Ғашықтар [Мәтін] : роман / Есенберлин І. - Алматы : Көшпенділер, 2007. - 296 б.

5. Есенберлин І. Жан сырым [Мәтін] : Ойлар.Нақыл сөздер. Естеліктер / І. Есенберлин ; дайындаған  А. Дүйсенбаев. - Алматы : Жедел басу баспаханасы, 2001. - 326 б.

6. Есенберлин І. Жанталас [Мәтін] : Тарихи роман / Есенберлин І. - Алматы : Жазушы, 1973. - 320 б.

7. Есенберлин І. Көшпенділер [Мәтін] / Есенберлин І. - Алматы : Көшпенділер, 2007. - 912 б.

8. Есенберлин І. Қара Алтын [Мәтін] : роман / Есенберлин І. - Алматы : Көшпенділер, 2002. - 240 б.

9. Есенберлин І. Қатерлі өткел [Мәтін] : Роман / Есенберлин І. - Алматы : Көшпенділер, 2003. - 288 б.

10. Есенберлин І. Қаһар [Мәтін] : роман / Есенберлин І. - Алматы : Атамұра, 2003. - 288 б.

11. Есенберлин І. Махаббат мейрамы [Мәтін] : Роман / Есенберлин І. - Алматы : Көшпенділер, 2002. - 232 б.

12. Есенберлин І. Скифтер сағымы [Мәтін] / Есенберлин І. - Алматы : Көшпенділер, 2002. - 342 б.

13. Есенберлин І. Екі томдық таңдамалы шығармалар [Мәтін] : Романдар. Т.2 : Қатерлі өткел.Алтын құс, 1975. - 455 б.

14. Есенберлин І. Екі томдық таңдамалы шығармалар [Мәтін] : Романдар. Т.1 : Ғашықтар. Айқас, 1975. - 408 б.

15. Есенберлин І. Он томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т. 10 : Дастандар / І. Есенберлин. - Алматы : Жазушы, 1988. - 272 б

16. Есенберлин І. Он томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т. 3 : Маңғыстау майданы. Алтын аттар оянды : роман / І. Есенберлин. - Алматы : Жазушы, 1985. - 504 б.

17. Есенберлин І. Он томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т. 4 : Көлеңкеңмен қорғай жүр. Алыстағы арпалыс : роман / І. Есенберлин. - Алматы : Жазушы, 1985. - 424 б.

18. Есенберлин І. Он томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т. 6 : Алмас қылыш, 1-ші кітап / І. Есенберлин. - Алматы : Жазушы, 1986. - 600 б.

19. Есенберлин І. Алтын орда [Мәтін]. 2-ші кітап / Есенберлин І. - Алматы : Жазушы, 1983. - 480 б.

20. Есенберлин І. Алтын орда [Мәтін] : тарихи трилогия. Екінші, үшінші кітап. - Алматы : Жазушы, 1983. - 480 б.

21. Есенберлин І. Он томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т. 6, 1-2-ші кітап : Көшпенділер : тарихи трилогия. - Алматы : Жазушы, 1986. - 600 б. (Введено оглавление)

22. Есенберлин І. Алтын Орда [Мәтін] : тарихи трилогия. 1-ші кітап. - Алматы : Жазушы, 1982. - 262 б.

23. Есенберлин І. Жанталас [Мәтін] : Тарихи роман / Есенберлин І. - Алматы : Жазушы, 1976. - 320 б.

24. Есенберлин І.  Көшпенділер [Текст] : тарихи трилогия. 1 кіт. : Алмас қылыш : роман / ред. К. Узакбаева. - Алматы : Жазушы, 1976. - 309 с.Кітаптар:

1. Алпысбаев, Құныпия. Қазақ әдебиетіндегі тарихи шығарма: таным және көркемдік [Мәтін] / Қ. Алпысбаев ; жауапты ред. Р. Нұрғали. - Алматы : Таймас, 2008. - 232 б.

2. Балтымова, Мира Рашидқызы. Ілияс Есенберлиннің "Көшпенділер" трилогиясы: жанр және поэтика мәселелері [Мәтін] : филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты / М. Р. Балтымова. - Алматы, 2009. - 24 б.

3. Байқадамова, Күнімжан. Байқадамовтар әулеті [Мәтін] : деректі хикаят / К. Байқадамова. - Алматы : Білім, 2009. - 296 б.

4. Әмірқызы К. Ауылым-атамекенім [Мәтін] : Өлкетану жазбалары / Әмірқызы К. - Ақмола : Аққұс, 1993. - 228 б.

5. Бағыбаева А. И. І. Есенберлин романдарында кеңес дәуіріндегі шындықтардың бейнеленуі [Мәтін] : филология  ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты / Бағыбаева А. И. - Алматы : б. ж., 2005. - 30 б.

6. Бердібай Р. Тарихи роман [Мәтін] : Оқу құралы / Бердібай Р. - Алматы : Санат, 1997. - 336 б.

7. Бердібай Р. Бес томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т. 3 : Тарихи роман. Мұхтар шыңы, 2005. - 448 б.

8. Бітібаева Қ. Әдебиетті тереңдетіп оқыту [Мәтін] : ХІХ ғасырдың ІІ жартысы, ХХ ғасыр: Оқу құралы, бағдарлама: Х,ХІ сыныптар / Бітібаева Қ. - Алматы : Ы.Алтынсарин атындағы ҚР білім акад. Респ. баспа кабинеті, 2000. - 274 б.

9. Елеукенов Ш. Замандас парасаты [Мәтін] : Социалистік реализм мәселелері / Елеукенов Ш. - Алматы : Жазушы, 1977. - 300 б.

10. Есенберлин І. Алтын орда [Мәтін] / Есенберлин І. - Алматы : І.Есенберлин атындағы қор, 1999. - 528 б.

11. Есенберлин І. Жан сырым [Мәтін] : Ойлар.Нақыл сөздер. Естеліктер / І. Есенберлин ; дайындаған  А. Дүйсенбаев. - Алматы : Жедел басу баспаханасы, 2001. - 326 б.

12. Қазақ әдебиетінің тарихы [Мәтін] : 10 томдық. Т. 9 : Кеңес дәуірі (1956-1990), 2005. - 998 б.

13. Қайырбеков Ә. Саға [Мәтін] : Эссе, әдеби сын-зерттеу, ой-толғам / Қайырбеков Ә. - Астана : Фолиант, 2003. - 296 б.

14. Қаратаев М. Революция рухымен [Мәтін] / Қаратаев М. - Алматы : Жазушы, 1978. - 416 б.

15. Ораз Н. Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т.5, 2007. - 432 б.

16. Тарихи тұлғалар [Мәтін] : танымдық-көпшілік басылым : мектеп жасындағы оқушылар мен көпшілікке арналған. - Алматы : Алматыкітап, 2005. - 368 б.

17. Жаһандану сыны жағдайындағы Абай және Шәкәрім мұралары [Мәтін] : халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары : 21-22 мамыр 2008 жыл / Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің тіл комитеті; Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі; Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті. - Өскемен : ВКГТУ, 2008. - 355 б. (Введено оглавление)

18. Самарханова, Нұргүл Нұржақыпқызы. "Қазақ әдебиеті" пәні  бойынша оқулық-тест [Мәтін] : (XIX-XX ғ.ғ.) / Н. Н. Самарханова ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қазақстан Американдық еркін университетінің колледжі. - Өскемен : [б. ж.], 2010. - 272 б.

19. Алаштың ардағы [Мәтін] / Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігі, тіл комитеті. - Астана : Руханият, 2010. - 264 б.

20. Оразалы С. Шығармалар жинағы [Мәтін] : үш томдық. Т. 1 : Тас бұлақтың суындай : әдебиет туралы ойлар, монография, мақалалар. - Алматы : Таймас, 2011. - 400 б.

21. Есенберлин І. Алтын орда [Мәтін]. 2-ші кітап / Есенберлин І. - Алматы : Жазушы, 1983. - 480 б.


22. Тарихи тұлғалар [Мәтін] : танымдық-көпшілік басылым : мектеп жасындағы оқушылар мен көпшілікке арналған. - Алматы : Алматыкітап, 2011. - 376 б.

23. Шәбжантайқызы М. Шығарма - тілі дана, іші сара бабалар мұрасының айнасы [Текст]. 3 бөлім / М. Шәбжантайқызы, К. Ибрагимова ; ред. Р. А. Исмағзанова. - Көкшетау : Келешек-2030, 2012. - 180 б. (Введено оглавление)

24. Қазыбеков Н. Ой таразысы [Мәтін] : сын мақалалар / Н. Қазыбеков. - Алматы : Жазушы, 1991. - 256 с.

Мерзімді басылымдар: 


1. Алпысбаев Қ. Есенберлиннің ерлігі [Мәтін] : [Жазушы І.Есенберлиннің тарихи эпопеялары жайында] / Алпысбаев Қ. // Ақиқат. - 2000. -
3.- Б.62-68

2. Алпысбаев Қ. Қаһар не үшін жазылды? [Мәтін] / Алпысбаев Қ. // Жас алаш. - 2006. -  10 қаңтар.- Б.5

3. Алпысбаев Қ. Тарих тереңінен толғаған [Мәтін] : [Көрнекті жазушы І.Есенберлиннің туғанына 80 жыл толуына орай] / Алпысбаев Қ. // Егемен Қазақстан. - 1995. - 31 қаңтар.- Б.

4. Алпысбаев Қ. Тарихи зерде тамыршысы [Мәтін] : [Жазушы Ілияс Есенберлин туралы сыр] / Алпысбаев Қ. // Ақиқат. - 1995. -
7.- Б.87-91

5. Алпысбай Қ. Тұңғиық сырлы талант [Мәтін] : [І.Есенберлиннің туғанына 80 жыл] / Алпысбай Қ. // Жұлдыз. - 1995. -
11-12.- Б.3-16

6. Әшімұлы Ә. Қытай тілінде сөйлеген тұңғыш қазақ романы [Мәтін] / Әшімұлы Ә. // Жас алаш http://www.zhasalash.kz. - 2002. -  23 шілде.- Б.5

7. Бердібаев Р. Қажырлы қалам иесі [Мәтін] : [І.Есенберлин шығармалары туралы] / Бердібаев Р. // Қазақ әдебиеті. - 1995. -
31 қаңтар.- Б.(N3-4).-6

8. Бітібаева Қ. 60-98 жылдар әдебиетін оқыту [Мәтін] / Бітібаева Қ. // Қазақ тілі мен әдебиеті. - 1999. -
6.- Б.Б32-35

9. Досанов С. Ұлттық рухты оятқан ұлы суреткер [Мәтін] / Досанов С. // Қазақ әдебиеті. - 2006. -  31 наурыз.- Б.6

10. Досжанов Д. Біз білмейтін Есенберлин [Мәтін] : [Жазушы Ілияс Есенберлин туралы эссе] / Досжанов Д. // Парасат. - 1995. -
1.- Б.12-14

11. Есболова Б. І. Есенберлиннің "Жанталас" романының орыс тіліне аударылуы [Мәтін] / Есболова Б. // ҚазМУ хабаршысы. Филология сериясы. - 2006. -
2.- Б.106-107

12. Есенберлин Р. Мен үшін ерекше адам [Мәтін] / Есенберлин Р. // Егемен Қазақстан. - 2005. -  26 ақпан.- Б.8

13. Жүсіп Қ. Дарабозымызды қашанғы далада қалдыра береміз? [Мәтін] / Жүсіп Қ. // Заң газеті. - 2007. -  24 қаңтар.- Б.2.

14. Қабышұлы Ғ. Әнуардың түбіне жеткен Ілияс емес [Мәтін] / Қабышұлы Ғ. // Жас алаш. - 2004. -   18 наурыз.- Б.8

15. Қабышұлы Ғ. Ілекеңнің аруағын ардақтайық ағайын [Мәтін] : [І.Есенберлиннің туғанына-80 жыл] / Қабышұлы Ғ. // Қазақ әдебиеті. - 1998. -
6 маусым(N22).- Б.11

16. Қуанышбекқызы Ж. "Көшпенділер" ағылшын тілінде жарыққа шықты. [Мәтін] : [Тұңғыш рет шетел тілінде жарыққа шыққан І.Есенберлиннің "..." трилогиясы] / Қуанышбекқызы Ж. // Егемен Қазақстан. - 1999. -  2 желтоқсан.- Б.


17. Мырза Әли Қ. Иірім [Мәтін] : Эссе / Мырза Әли Қ. // Жас алаш. - 2003. -  18,25 қыркүйек ; Жас алаш. - 2004.; 8,15,22 қаңтар

18. Нұрғали Р. Жанкешті [Мәтін] / Нұрғали Р. // Егемен Қазақстан. - 2005. -  14 қыркүйек.- Б.3

19. Оразалинов С. Толағай [Мәтін] / Оразалинов С. // Егемен Қазақстан. - 2005. -  28 желтоқсан.- Б.9

20. Тарихи сананың тамыршысы [Мәтін] // Қазақ әдебиеті. - 2005. -  14 қаңтар.- Б.4-5

21. Әлім Қ. Ақмоланың жағалауы қандай-ды... [Мәтін] / Әлім Қ. // Егемен Қазақстан. - 2011. - 24 маусым (
266/267). - 7

22. Бағыбаева А. Шырғалаңға түскен шығарма [Мәтін] : Белгілі қаламгер І.Есенберлиннің шығармалары жайлы / Бағыбаева А. // ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы = Вестн. КазНУ. Сер. филологическая . - 2005. -
7. -  С. 91-92 б.

23. Бағыбаева А. І. Есенберлин романдарындағы заман шындығы және көркемдік шындық [Мәтін] / Бағыбаева А. // ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы = Вестн. КазНУ. Сер. филологическая . - 2004. - N 7(79). - 200-202

24. Мұхамеджанова А. Т. І. Есенберлиннің "Ғашықтар" романындағы меңгеріле байланысқан есімді сөз тіркестері [Мәтін] / А. Т. Мұхамеджанова // ҚазҰУ хабаршысы. - Алматы, 2012. - N 1.- Б.148-153.

25. Ақшолақов Е. Елін сүйген Есенберлин [Мәтін] / Ақшолақов Е. // Жұлдыз . - 2009. -
11. -  С. 203-208 б.

26. Алпысбаев Қ. "Көшпенділер" романындағы тарихи дерек көрінісі [Текст] / Алпысбаев Қ. // Жұлдыз . - 2011. -
6. -  С. 186-193 б.

27. Елеукенов Ш. Ұлтты ұлықтаған жазушы [Мәтін] / Елеукенов Ш. // Жалын . - 2009. -
8. -  С. 44-52 б.

28. Әлімжанов Әнуар Есенберлин тағылымдары [Мәтін] / Әлімжанов Әнуар // Жалын . - 2009. -
8. -  С. 30-33 б.

29. Қазыбекұлы Н. Халық сүйген қаламгер [Мәтін] / Қазыбекұлы Н. // Жалын . - 2009. -
8. -  С. 41-44 б.

30. Қонаев Д.А. Өшпес із қалдырған қаламгер [Мәтін] / Қонаев Д.А. // Жалын . - 2009. -
8. -  С. 28-29 б.

31. Нұршайықов Ә. Ұлттық ұлы қазына [Мәтін] / Нұршайықов Ә. // Жалын . - 2009. -
8. -  С. 33-35 б.

32. Рсалиева Н. Аудармадан кеткен ағат атаулар [Мәтін] : І.Есенберлиннің "Көшпенділер" трилогиясының орыс және ағылшын тілдеріндегі аудармалары негізінде / Рсалиева Н. // Жалын . - 2006. -
12. -  С. 38-44 б.

33. Тілегенов Б. Біз Ілияс Есенберлинді неге жек көрдік [Мәтін] / Тілегенов Б. // Жалын . - 2009. -
8. -  С. 35-41 б.

34. Қазыбеков Н. Халық сүйген қаламгер [Мәтін] : [Жазушы І.Есенберлиннің туғанына 70 жыл толуына] / Қазыбеков Н. // Жұлдыз . - 1985. -
1. -  С. 174-188 б.

35. Жемісті талант [Мәтін] : [Жазушы І.Есенберлиннің  60 жасқа толуына] // Жұлдыз . - 1975. -
1. -  С. 209-213 б.

36. Елеукенов Ш. Ілияс Есенберлиннің мәңгілік өмірі [Мәтін] / Елеукенов Ш. // Жұлдыз . - 2005. -
5. -  С. 101-130 б.

37. Төлепбергенқызы, Алтын. "Көшпенділер" трилогиясын әдеби-тарихи тұрғыдан талдау [Мәтін] / (9 - сынып) // Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2012. -
3.- Б.72-77.

38. Байдүйсенова, Гүлнара. "Жанталас" романындағы Абылай хан образы [Мәтін] : (11- сынып) / Г. Байдүйсенова // Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2012. -
4.- Б.24-30.

39. Елубаева, Лена. Ілияс Есенберлин шығармашылығы. "Көшпенділер трилогиясы" [Мәтін] / Л. Елубаева // Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2012. -
5.- Б.35-39.

40. Нұрғазина А. С. Отаншылдықтың рухани негізі [Мәтін] / А. С. Нұрғазина // ШҚО педагогика жаршысы = Педагогический вестник ВКО. - 2012. -
4(44).- Б.18-20.

41. Дүйсенбаев А. Қазақ мемлекеттілігінің шежірешісі [Мәтін] / Дүйсенбаев А. // Егемен Қазақстан . - 2015.- 10 қаңтар (
5). - 5

42. Аманжол Қ. Ізашар [Мәтін] : Дала тарихының дауылпазы / Аманжол Қ. // Егемен Қазақстан . - 2015.- 17 қаңтар (
10). - 6

43. Самрат Ж. Тәуелсіздікті аңсаған тұлға [Мәтін] / Самрат Ж. // Егемен Қазақстан . - 2015.- 17 қаңтар (
10). - 6

44. Мәмет С. Ұлт санасына сәуле түсірген [Мәтін] / Мәмет С. // Егемен Қазақстан . - 2015.- 21 ақпан (
35). - 8

45. Сағымжанова, Қарлығаш. "Бір ел-бір кітап" [Мәтін] / Қ. Сағымжанова // Достық. - 2015. - 4 сәуір.- б.8

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:
Ілияс Есенберлин шығармалары:

Back
Next
Роман әлемнің 30-дан астам тіліне аударылған.
Тарих және  халық
Әбілхайыр- хан (1693 - 1748)
Абылай-хан (1711-1781)
Кенесары Қасымов
(1802-1847)
Батырлар
Ойшылдар мен Көсемдер
Әйелдер образы
«Көшпенділер» - ұлт мақтанышы!
Мемлекетіміздің 550-жылдық тарихы - І.Есенберлиннің «Көшпенділер» парағында
 
KZ   RU